کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم “انسان شناسی ، جهان شناسی و خداشناسی ” براساس آموزه های متافیزیکی یونان ، ایران و هند باستان

کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم “انسان شناسی، جهان شناسی و خداشناسی” براساس آموزه های متافیزیکی یونان ، ایران و هندباستان

پیشینه :
“متافیزیک” یا “مِتا تا فوسیکا ” واژه ای یونانی است که مفهوم ِ تحتِ اللفظی آن به معنای “آنچه پس از فصل طبیعیات می آید ” می باشد.
بعدها مسلمانان هم در نیمه ی دومِ قرن دوم هجری، یعنی در دوران “نهضت ترجمه “، بجای واژه ی مصطلح یونانی “متافیزیک ” کلمه ی عربی “مابعدالطبیعه” را برگزیدند که به همان معنای “آنچه بعد از طبیعت می آید” می باشد.
کارگاه “آَشنایی مقدماتی با مبانی متافیزیک” در سه بخش (9 جلسه ای ) ارائه خواهد شد. در این سه بخش، شرکت کنندگان با موضوعات اصلی “متافیزیک”؛ یعنی : “نفس” ، “جهان” و “خداوند” ، به طور مقدماتی و کاربردی آشنایی خواهند یافت. “متافیزیک” در مفهوم واقعی خود شاخه ای از فلسفه است و هنگامی که صحبت از فلسفه به میان می آید منظور “تفکرات فلسفی” است که آن هم طیف خاصی از جامعه را دربرنمی گیرد؛ چرا که تا آنجا که انسان بوده است ، تفکر فلسفی هم به نوعی وجود داشته است ؛ و شاید همین دغدغه ی تفکّراتِ فلسفی در باره ی “هستی و وجود ” است که ارسطو می گویـــد :« همه ی انسان ها در سرشتِ خود ، جویایِ دانستن هستند.» اما اینکه چرا عمرگرانمایه ی ما بیشتر صرف اندیشیدن در باره ی نیازهای اولیه ی زندگی ؛ یعنی: خوراک، پوشاک ، شغل و مانند اینها می شود ، موضوع مهمی است که باید روی آن بیشتر تأمل کرد.

کلمات کلیدی: کارگاه متافیزیک، متافوسیکا، مابعدالطبیعه، ماوراءالطبیعه، نهضت ترجمه ، ارسطو، نفس، جهان، خداوند

اهداف :
بنابراین، دو هدف اصلی در طی برگزاری کارگاه ” آشنایی مقدماتی با مبانی متافیزیک ” دنبال می شود ؛ نخست اینکه علاقه مندان به این حوزه با آموزه های سه گانه ی متافیزیکی “انسان شناسی (نفس)، جهان شناسی و خدا شناسی ” بیشتر آشنا شوند. دیگر آنکه بتوانیم در زندگی امروز خود ، از این آموزه ها در جهت رشد معنوی و تغییر سبک زندگی خود بهره مند شویم.
“متافیزیک” یا “مِتا تا فوسیکا ” واژه ای یونانی است که مفهوم ِ تحتِ اللفظی آن به معنای “آنچه پس از فصل طبیعیات می آید ” می باشد.
بعدها مسلمانان هم در نیمه ی دومِ قرن دوم هجری، یعنی در دوران “نهضت ترجمه “، بجای واژه ی مصطلح یونانی “متافیزیک ” کلمه ی عربی “مابعدالطبیعه” را برگزیدند که به همان معنای “آنچه بعد از طبیعت می آید” می باشد.

همچنین با تفاوت های مفهومی متافیزیک (مابعدالطبیعه ) و ماوراءالطبیعه هم آشنا خواهیم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 1 =