دکتر سهیلا قائم مقامی، نویسنده ، پژوهشگر و صاحب امتیاز سایت ” اندیشه های شرق (انشان )”، در خانواده ای اهل هنر به دنیا آمده  و از نوادگان قائم مقام فراهانی می باشد .  در سال ۱۳۷۰ در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج فارغ التحصیل و  دو سال بعد به خاطر علاقه ای که به عرفان و تصوف داشت درمقطع کارشناسی ارشد ” ادیان و عرفان ” تهران مرکز پذیرفته و در سال ۱۳۷۵ فارغ التحصیل گردید.

 از محضر استادان بزرگواری همچون : دکتر فتح ا… مجتبایی، دکتر داریوش شایگان، دکتر مسعود جلالی مقدم و دکتر بهزاد سالکی کسب فیض کرده است.  حاصل این دوران پربار تالیف دو کتاب “تحولات تصوف از دوره تیمور تا پایان قاجار” و “درسنامه ی تاریخ ادیان پیش از اسلام ” می باشد که از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه پونای هندوستان در مقطع دکتری فلسفه پذیرفته شد و پایان نامه ی او با عنوان “اندیشه های فلسفی ابوریحان بیرونی براساس کتاب تحقیق ماللهند ”  به عنوان پایان نامه برتر گروه فلسفه ی دانشگاه پونای هندوستان   برگزیده شد ، که اکنون نیز در دست چاپ می باشد.

سوابق اجرایی : 

۱٫رئیس اداره ی پژوهش دانشکده الهیات و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  از سالهای ۷۹ – ۸۴٫

  1. راه اندازی و تاسیس موسسه ی فرهنگی هنری چندمنظوره ی ” اندیشه های شرق (انشان)” با سمت مدیر مسوول .

سوابق تدریس : مدرس مدعو دانشکده ی الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .

سوابق پژوهشی :

  1. ۱. طرحهای پژوهشی :

الف – بررسی مقامات و حالات عرفانی و معرفی عرفان به نسل جوان به زبان ساده ، محــــــل اجرای    طرح دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۱۳۸۷-۱۳۸۸٫

ب- بررسی مقامات و حالات عرفانی و معرفی عرفان به نسل جوان به زبان ساده ، محل اجرای طرح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۱۳۸۷-۱۳۸۸٫

۲ . تالیف کتاب  :

الف  تالیف کتاب درسنامه تاریخ ادیان  ،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۱۳۸۵٫

ب – کتاب تحولات تصوف از دوره تیمور تا پایان عهد قاجار انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۱٫

ج- کتاب ابوریحان بیرونی  فیلسوفی ناشناخته ( بررسی اندیشه های فلسفی ابوریحان بیرونی ) که هم اکنون در دست تالیف می باشد.

  1. سمینارها :

الف – دیدگاههای ابوریحان بیرونی در باره ادیان ، دانشگاه پونای هندوستان ، ۲۰۱۳

ب- تعریف نفس و روح از دیدگاه عرفا، دانشگاه پونای هندوستان ، ۲۰۱۱

ج-  نقش اندیشمندان و نوابغ گذشته ایران در پیشبرد تولید علم ، همایش منطقه ای (۸) نهضت تولید علم، …. دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دی ماه ۱۳۸۳

د – بررسی سیر و سلوک از دیدگاه ابوالحسن خرقانی ، کنگره بررسی شخصیت و افکار عارف نامی شیخ ابوالحسن خرقانی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود، اسفند ۱۳۷۸

هـ چاپ مقاله نقش اندیشمندان و نوابغ گذشته ایران در پیشبرد تولید علم ، همایش منطقه ای (۸) نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۸۳٫

. چاپ مقالات :

الف – جایگاه نفس از دیدگاه جوانمردان ، فصلنامه ی دانشکده ی الهیات و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، شماره ی ۹، پاییز ۱۳۸۷،

ب –  شرح سه واژه عرفانی تفکر ، ذکر ، آرامش ، فصلنامه تخصصی عرفان ، سال اول ، شماره ی اول،  تابستان ۱۳۸۴  ( ترجمه و تالیف )

ج – تغییر مذهب در غرب ، فصلنامه ی دانشکده ی الهیات و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، شماره ی ۴، ۱۳۷۹ (ترجمه)

د – رسم عروس سوزی در هندوستان ، فصلنامه ی ققنوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، شماره ی ۷ ، زمستان ۱۳۸۲ ، ( ترجمه )

هـ – آیا کمک به انسانهای گرسنه یک وظیفه است ؟ فصلنامه ی ققنوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،   شماره ی ۱۰  ، بهار و تابستان  ۱۳۸۴، (ترجمه )

و- مراقبه ی ویپاسانا، فصلنامه ی ققنوس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، شماره ی ۹ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، (ترجمه )

ز- ابوریحان بیرونی بنیان گزار فلسفه ی علم ، فصلنامه ی تخصصی فلسفه و کلام اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۹۵٫